نمایش دادن همه 17 نتیجه

فر کننده مو بابیلیس مدل C319E

مشخصات دستگاه :
 • قابلیت تنظیم دما
 • فر کننده به قطر 19 میلیمتر
 • سیستم خاموش کن خودکار : ندارد
 • پوشش صفحات : سرامیک
 • مناسب مصرف خانگی

فرکننده دو قلو بابیلیس 2282E

مشخصات دستگاه :
 • قابلیت تنظیم دما
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • پوشش صفحات : تیتانیوم تورمالین
 • 2 عدد لوله فر کننده به قطر 13 میلیمتر
 • مناسب مصرف خانگی

فرکننده پروبابیلیس مدل 2665SSDE

مشخصات دستگاه :
 • قابلیت تنظیم دما
 • قابلیت فر کننده
 • قابلیت تولید یون : ندارد
 • دارای استوانه‌ی با پوشش سرامیک
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد

فر کننده بابیلیس مدل C525

مشخصات دستگاه :
 • قابلیت تنظیم دما
 • نمایشگر LED
 • پوشش صفحات : سرامیک تیتانیوم
 • سیستم خاموش کن خودکار : ندارد
 • فر کننده و موج دهنده با قطر 25 میلیمتر

فر کننده بابیلیس مدل 271CE

مشخصات دستگاه :
 • قابلیت تنظیم دما
 • نمایشگر : ندارد
 • پوشش صفحات : سرامیک
 • سیستم خاموش کن خودکار : ندارد
 • فر کننده و موج دهنده با قطر 16 میلیمتر

فر کننده بابیلیس C519E

مشخصات دستگاه :
 • قابلیت تنظیم دما
 • نمایشگر LCD
 • پوشش صفحات : سرامیک
 • سیستم خاموش کن خودکار : ندارد
 • فر کننده و موج دهنده با قطر 19 میلیمتر

فر کننده مو بابیلیس مدل C1100SDE

مشخصات دستگاه :
 • قابلیت تنظیم دما
 • قابلیت فر کننده
 • قابلیت تولید یون : دارد
 • دارای استوانه‌ی با پوشش سرامیک
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد

فر کننده مو بابیلیس مدل C338E

مشخصات دستگاه :
 • قابلیت تنظیم دما
 • فر کننده به قطر 38 میلیمتر
 • سیستم خاموش کن خودکار : ندارد
 • پوشش صفحات : سرامیک
 • مناسب مصرف خانگی

فر کننده مو بابیلیس مدل C325E

مشخصات دستگاه :
 • قابلیت تنظیم دما
 • قطر فر کننده : 25 میلیمتر
 • سیستم خاموش کن خودکار : ندارد
 • پوشش صفحات : تیتانیوم
 • مناسب مصرف خانگی

فر کننده مو بابیلیس مدل BAB2269TTE

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 125 وات
 • قابلیت تنظیم دما
 • قابلیت فر کننده
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • پوشش صفحات : سرامیک

فر کننده مو بابیلیس BAB2280TTE

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 65 وات
 • قابلیت تنظیم دما
 • قابلیت فر کننده
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • پوشش صفحات : تیتانیوم

فر کننده بابیلیس مدل C20E

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 65 وات
 • قابلیت تنظیم دما
 • قابلیت فر کننده
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • پوشش صفحات : تیتانیوم

فر کننده بابیلیس مدل 2665SDE

مشخصات دستگاه :
 • قابلیت تنظیم دما
 • قابلیت فر کننده
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد

فر کننده بابیلیس مدل‌ 2020CE

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : ندارد
 • نمایشگر : ندارد
 • صفحات با پوشش سرامیک
 • قابلیت تنظیم دما : دارد
 • قابلیت حالت دهنده مو
 • سیستم خاموش کن خودکار : ندارد

ست حالت دهنده مو بابیلیس مدل MS21E

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : ندارد
 • نمایشگر : ندارد
 • صفحات فلزی
 • قابلیت تنظیم دما : ندارد
 • قابلیت حالت دهنده مو
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد

اتو و فرکننده مو بابیلیس مدل ST481E

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : دارد
 • قدرت دستگاه : 51 وات
 • قابلیت تنظیم دما
 • قابلیت فر کننده و اتو مو
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • پوشش صفحات : سرامیک

اتو مو و فر کننده بابیلیس ConiSmooth BAB2225TTE

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : ندارد
 • قدرت دستگاه : 60 وات
 • قابلیت تنظیم دما
 • قابلیت فر کننده و اتو مو
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • پوشش صفحات : سرامیک با پوشش تیتانیوم تورمالین
 • کریستال های تورمالین با قابلیت از بین بردن الکتریسیته ساکن موها