نمایش دادن همه 17 نتیجه

سرخ کن فیلیپس مدل HD9650

12,180,000 تومان
مشخصات دستگاه :
 • دارای تایمر
 • نمایشگر LED
 • قدرت دستگاه : 2225 وات
 • قابلیت تنظیم درجه حرارت
 • بدنه با قابلیت عایق حرارت
 • سیستم هشدار دهنده با بوق
 • سیستم خاموش کن خودکار
 • گنجایش کل سبد : 1.4 کیلوگرم
 • گنجایش سبد : 0.8 کیلوگرم برای سیب زمینی
 • بازه تنظیم درجه حرارت : 200-40 درجه حرارت

سرخ کن فیلیپس مدل HD9252

6,400,000 تومان
مشخصات دستگاه :
 • دارای تایمر
 • نمایشگر LED
 • قدرت دستگاه : 1400 وات
 • گنجایش کل : 4.1 لیتر
 • گنجایش سبد : 0.8 کیلوگرم
 • قابلیت تنظیم درجه حرارت
 • بدنه با قابلیت عایق حرارت
 • سیستم هشدار دهنده با بوق
 • سیستم خاموش کن خودکار
 • شناسه کالا : 2800001954528

سرخ کن فیلیپس مدل HD9200/91

4,840,000 تومان
مشخصات دستگاه :
 • سیستم خاموش کن خودکار
 • قدرت دستگاه : 1400 وات
 • گنجایش : 4.1 کیلوگرم
 • گنجایش سبد : 0.8 کیلوگرم
 • قابلیت تنظیم درجه حرارت

سرخ کن فیلیپس مدل HD9260

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1900 وات
 • گنجایش کل سبد : 1.2 لیتر
 • گنجایش کل سرخ کن : 6.2 لیتر
 • سیستم خاموش کن خودکار
 • قابلیت تنظیم درجه حرارت
 • تایمر با قابلیت تنظیم بیش از 30 دقیقه‌

سرخ کن فیلیپس مدل HD9270

مشخصات دستگاه :
 • 7 برنامه‌ی پخت
 • قدرت دستگاه : 2000 وات
 • گنجایش سبد : 1.2 کیلوگرم
 • گنجایش قابل استفاده : 800 گرم
 • قابلیت تنظیم درجه حرارت
 • تایمر با قابلیت تنظیم بیش از 70 دقیقه

سرخ کن فیلیپس مدل HD9218

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1425 وات
 • گنجایش ظرف : 800 گرم
 • دارای تایمر با قابلیت تنظیم تا 30 دقیقه
 • قابلیت تنظیم درجه حرارت

سرخ کن فیلیپس مدل HD9217

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1425 وات
 • گنجایش ظرف : 800 گرم
 • دارای تایمر با قابلیت تنظیم تا 30 دقیقه
 • قابلیت تنظیم درجه حرارت

سرخ کن فیلیپس مدل HD9216

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1425 وات
 • تکنولوژی جریان سریع هوا (Rapid Air)
 • قابلیت تنظیم درجه حرارت
 • قابلیت تنظیم زمان

سرخ کن فیلیپس مدل HD9220

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1425 وات
 • گنجایش ظرف : 800 گرم
 • دارای تایمر با قابلیت تنظیم تا 30 دقیقه
 • قابلیت تنظیم درجه حرارت

سرخ کن فیلیپس مدل HD9225

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1425 وات
 • سیستم خاموش کن خودکار
 • گنجایش سبد : 0.8 کیلوگرم
 • تایمر با قابلیت تنظیم بیش از 30 دقیقه
 • قابلیت تنظیم درجه حرارت

سرخ کن فیلیپس مدل HD9230/51

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1425 وات
 • سیستم خاموش کن خودکار
 • گنجایش سبد : 0.8 کیلوگرم
 • تایمر با قابلیت تنظیم بیش از 60 دقیقه
 • قابلیت تنظیم درجه حرارت

سرخ کن فیلیپس مدل HD9230/21

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1425 وات
 • سیستم خاموش کن خودکار
 • گنجایش سبد : 0.8 کیلوگرم
 • تایمر با قابلیت تنظیم بیش از 60 دقیقه
 • قابلیت تنظیم درجه حرارت

سرخ کن فیلیپس مدل HD9238

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1425 وات
 • دارای نمایشگر دیجیتال
 • سیستم خاموش کن خودکار
 • گنجایش سبد : 0.8 کیلوگرم
 • تایمر با قابلیت تنظیم بیش از 60 دقیقه
 • قابلیت تنظیم درجه حرارت

سرخ کن فیلیپس مدل HD9240 XL

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 2100 وات
 • گنجایش کل : 6.2 لیتر
 • گنجایش سبد : 1.2 لیتر
 • قابلیت تنظیم درجه حرارت
 • تایمر با قابلیت تنظیم بیش از 60 دقیقه

سرخ کن فیلیپس مدل HD9621

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1425 وات
 • نمایشگر : ندارد
 • سیستم خاموش کن خودکار
 • گنجایش سبد : 0.8 کیلوگرم
 • تایمر با قابلیت تنظیم تا 30 دقیقه
 • قابلیت تنظیم درجه حرارت

سرخ کن فیلیپس مدل HD9623

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1425 وات
 • نمایشگر : ندارد
 • سیستم خاموش کن خودکار
 • گنجایش سبد : 0.8 کیلوگرم
 • تایمر با قابلیت تنظیم تا 30 دقیقه
 • قابلیت تنظیم درجه حرارت