مجموعه 10 عددی تیغ اره عمودبر دیوالت مدل DT 2290

نوع کاربری

MDF

,

چوب

سایز (اندازه)

10CM

,

7.5CM

تعداد تیغه

10 عدد

جنس تیغه

HCS

برند و سازنده

دیوالت

مجموعه 5 عددی تیغ اره عمود بر دیوالت DT2165

نوع کاربری

MDF

,

چوب

سایز (اندازه)

10CM

تعداد تیغه

5 عدد

جنس تیغه

HCS

برند و سازنده

دیوالت

مجموعه 5 عددی تیغ اره دیوالت مدل DT2361

نوع کاربری

آلومینیوم

,

آهن

,

پروفیل

سایز (اندازه)

15.2CM

تعداد تیغه

5 عدد

جنس تیغه

BiM

برند و سازنده

دیوالت

مجموعه 5 عددی تیغ اره دیوالت مدل DT 2359

نوع کاربری

PVC

,

چوب

سایز (اندازه)

15.2CM

تعداد تیغه

5 عدد

جنس تیغه

BiM

برند و سازنده

دیوالت

کشور سازنده

آمریکا

مجموعه 5 عددی تیغ اره دیوالت مدل DT2350

نوع کاربری

PVC

,

چوب

سایز (اندازه)

30.5CM

تعداد تیغه

5 عدد

جنس تیغه

BiM

برند و سازنده

دیوالت

کشور سازنده

آمریکا

مجموعه 5 عددی تیغ اره افقی بر دیوالت مدل DT2346

نوع کاربری

آهن

سایز (اندازه)

15.2CM

تعداد تیغه

5 عدد

جنس تیغه

BiM

برند و سازنده

دیوالت

کشور سازنده

آمریکا

تیغه اره عمودبر دیوالت مدل DT 2164

نوع کاربری

MDF

,

PVC

,

آهن

,

چوب

سایز (اندازه)

31.5CM

تعداد تیغه

5 عدد

جنس تیغه

HCS

,

HSS

نوع دستگاه

اره افقی بر

برند و سازنده

دیوالت

تیغه ابزار دیوالت مدل DT20708

وزن 0.120 کیلوگرم
نوع کاربری

PVC

,

چوب

حداکثر اندازه برش

3CM

سایز (اندازه)

10CM

برند و سازنده

دیوالت

تیغ اره افقی بر دیوالت مدل DT2355

نوع کاربری

MDF

,

PVC

,

آهن

,

چوب

سایز (اندازه)

31.5CM

حداکثر اندازه برش

28CM

تعداد تیغه

5 عدد

جنس تیغه

HCS

,

HSS

نوع دستگاه

اره افقی بر

برند و سازنده

دیوالت