پخش کننده خانگی میکرولب مدل PHOENIX-5

9,990,000 تومان
مشخصات دستگاه :
 • دارای میکروفن بی سیم
 • دارای ریموت کنترل
 • دارای ورودی AUX
 • دارای نمایشگر 1.5 اینچ
 • دارای قابلیت تنظیم حالت کارائوکه
 • حداکثر توان خروجی : 2200 وات
 • R.M.S (قدرت یا مقدار موثر) : 2X90 وات
 • بلندگوهای کربنی با طول عمر بیشتر

پخش کننده خانگی میکرولب مدل M310109

مشخصات دستگاه :
 • دارای میکروفن بی سیم
 • دارای ریموت کنترل
 • دارای ورودی AUX
 • دارای نمایشگر 1.5 اینچ
 • دارای قابلیت تنظیم حالت کارائوکه
 • حداکثر توان خروجی : 3500 وات
 • R.M.S (قدرت یا مقدار موثر) : 2X150 وات
 • بلندگوهای کربنی با طول عمر بیشتر

پخش کننده خانگی میکرولب مدل M310103

مشخصات دستگاه :
 • دارای میکروفن بی سیم
 • دارای ریموت کنترل
 • دارای ورودی AUX
 • دارای نمایشگر 1.5 اینچ
 • دارای قابلیت تنظیم حالت کارائوکه
 • حداکثر توان خروجی : 3500 وات
 • R.M.S (قدرت یا مقدار موثر) : 2X150 وات
 • بلندگوهای کربنی با طول عمر بیشتر

پخش کننده خانگی میکرولب مدل M310102

مشخصات دستگاه :
 • دارای میکروفن بی سیم
 • دارای ریموت کنترل
 • دارای ورودی AUX
 • دارای نمایشگر 1.5 اینچ
 • دارای قابلیت تنظیم حالت کارائوکه
 • حداکثر توان خروجی : 3500 وات
 • R.M.S (قدرت یا مقدار موثر) : 2X150 وات
 • بلندگوهای کربنی با طول عمر بیشتر

پخش کننده خانگی میکرولب مدل M310101

مشخصات دستگاه :
 • دارای میکروفن بی سیم
 • دارای ریموت کنترل
 • دارای ورودی AUX
 • دارای نمایشگر 1.5 اینچ
 • دارای قابلیت تنظیم حالت کارائوکه
 • حداکثر توان خروجی : 3500 وات
 • R.M.S (قدرت یا مقدار موثر) : 2X150 وات
 • بلندگوهای کربنی با طول عمر بیشتر

پخش کننده خانگی میکرولب مدل M210105

مشخصات دستگاه :
 • دارای میکروفن بی سیم
 • دارای ریموت کنترل
 • دارای ورودی AUX
 • دارای نمایشگر 1.5 اینچ
 • دارای قابلیت تنظیم حالت کارائوکه
 • حداکثر توان خروجی : 3300 وات
 • R.M.S (قدرت یا مقدار موثر) : 2X120 تا 150 وات
 • بلندگوهای کربنی با طول عمر بیشتر

پخش کننده خانگی میکرولب مدل M210103

مشخصات دستگاه :
 • دارای میکروفن بی سیم
 • دارای ریموت کنترل
 • دارای ورودی AUX
 • دارای نمایشگر 1.5 اینچ
 • دارای قابلیت تنظیم حالت کارائوکه
 • حداکثر توان خروجی : 3300 وات
 • R.M.S (قدرت یا مقدار موثر) : 2X120 تا 150 وات
 • بلندگوهای کربنی با طول عمر بیشتر

پخش کننده خانگی میکرولب مدل PALLADIO 8.4

مشخصات دستگاه :
 • دارای میکروفن بی سیم
 • دارای ریموت کنترل
 • دارای ورودی AUX
 • دارای نمایشگر 1.5 اینچ
 • دارای قابلیت تنظیم حالت کارائوکه
 • حداکثر توان خروجی : 2900 وات
 • R.M.S (قدرت یا مقدار موثر) : 2X110 تا 150 وات
 • بلندگوهای کربنی با طول عمر بیشتر

پخش کننده خانگی میکرولب مدل PALLADIO 8.2

مشخصات دستگاه :
 • دارای میکروفن بی سیم
 • دارای ریموت کنترل
 • دارای ورودی AUX
 • دارای نمایشگر 1.5 اینچ
 • دارای قابلیت تنظیم حالت کارائوکه
 • حداکثر توان خروجی : 2900 وات
 • R.M.S (قدرت یا مقدار موثر) : 2X110 تا 150 وات
 • بلندگوهای کربنی با طول عمر بیشتر

پخش کننده خانگی میکرولب مدل PHOENIX-3

مشخصات دستگاه :
 • دارای میکروفن بی سیم
 • دارای ریموت کنترل
 • دارای ورودی AUX
 • دارای نمایشگر 1.5 اینچ
 • دارای قابلیت تنظیم حالت کارائوکه
 • حداکثر توان خروجی : 2200 وات
 • R.M.S (قدرت یا مقدار موثر) : 2X90 وات
 • بلندگوهای کربنی با طول عمر بیشتر

پخش کننده خانگی میکرولب مدل BT-1004

مشخصات دستگاه :
 • دارای میکروفن بی سیم
 • دارای ریموت کنترل
 • دارای ورودی AUX
 • دارای نمایشگر 1X2 اینچ
 • دارای قابلیت تنظیم حالت کارائوکه
 • حداکثر توان خروجی : 1200 وات
 • R.M.S (قدرت یا مقدار موثر) : 100 وات
 • بلندگوهای کربنی با طول عمر بیشتر

پخش کننده خانگی میکرولب مدل BT-560

مشخصات دستگاه :
 • دارای میکروفن بی سیم
 • دارای ریموت کنترل
 • دارای 2 عدد ورودی AUX
 • دارای نمایشگر 1.5 اینچ
 • دارای قابلیت تنظیم حالت کارائوکه
 • حداکثر توان خروجی : 900 وات
 • R.M.S (قدرت یا مقدار موثر) : 60 وات
 • بلندگوهای کربنی با طول عمر بیشتر

پخش کننده خانگی میکرولب مدل DJ-1202

مشخصات دستگاه :
 • دارای میکروفن بی سیم
 • دارای ریموت کنترل
 • دارای 3 عدد ورودی AUX
 • دارای نمایشگر LED
 • دارای قابلیت تنظیم حالت کارائوکه
 • حداکثر توان خروجی : 4200 وات
 • R.M.S (قدرت یا مقدار موثر) : 2X190 وات

پخش کننده خانگی میکرولب مدل DJ-1201

مشخصات دستگاه :
 • دارای میکروفن بی سیم
 • دارای ریموت کنترل
 • دارای 3 عدد ورودی AUX
 • دارای نمایشگر 1.5 اینچ
 • دارای قابلیت تنظیم حالت کارائوکه
 • حداکثر توان خروجی : 4200 وات