نمایش 1–20 از 32 نتیجه

یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES36 سری carina

مشخصات دستگاه :
 • سری Carina
 • گنجایش کل : 415 لیتر
 • گرید مصرف انرژی : A
 • سیستم نوفراست یا بدون برف

یخچال فریزر الکترواستیل مدل Es35 سری ULTIMA

مشخصات دستگاه :
 • سری ULTIMA
 • گنجایش کل : 460 لیتر
 • گنجایش یخچال : 311 لیتر
 • گنجایش فریزر : 149 لیتر
 • گرید مصرف انرژی : +A
 • دارای درب مخصوص بار

یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES35 سری Electro Style

مشخصات دستگاه :
 • سری Style
 • گنجایش کل : 460 لیتر
 • گنجایش یخچال : 311 لیتر
 • گنجایش فریزر : 149 لیتر
 • گرید مصرف انرژی : +A
 • دارای درب مخصوص بار

یخچال فریزر الکترواستیل مدل Electro Fresh ES34

مشخصات دستگاه :
 • سری Fresh
 • گنجایش کل : 488 لیتر
 • گنجایش یخچال : 306 لیتر
 • گنجایش فریزر : 182 لیتر
 • گرید مصرف انرژی : +A

یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES32 سری Wide

مشخصات دستگاه :
 • سری Wide
 • گنجایش کل : 540 لیتر
 • گنجایش یخچال : 386 لیتر
 • گنجایش فریزر : 154 لیتر
 • گرید مصرف انرژی : A

یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES27

مشخصات دستگاه :
 • گنجایش کل : 352 لیتر
 • گنجایش یخچال : 229 لیتر
 • گنجایش فریزر : 123 لیتر
 • گرید مصرف انرژی : A

یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES22

مشخصات دستگاه :
 • گنجایش کل : 363 لیتر
 • گنجایش یخچال : 225 لیتر
 • گنجایش فریزر : 138 لیتر
 • گرید مصرف انرژی : +A

یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES14

مشخصات دستگاه :
 • گنجایش کل : 310 لیتر
 • گنجایش یخچال : 234 لیتر
 • گنجایش فریزر : 76 لیتر
 • گرید مصرف انرژی : ++A

یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES20

مشخصات دستگاه :
 • گنجایش کل یخچال : 318 لیتر
 • گنجایش یخچال : 214 لیتر
 • گنجایش فریزر : 104 لیتر
 • گرید مصرف انرژی : A

یخچال و فریزر الکترواستیل مدل ES11

مشخصات دستگاه :
 • گنجایش کل : 130 لیتر
 • گنجایش یخچال : 92 لیتر
 • گنجایش فریزر : 38 لیتر
 • گرید مصرف انرژی : +A