فن سرمایشی و گرمایشی فلر مدل HC-100

مشخصات دستگاه :
 • توان ورودی سرمایش دستگاه : 50 وات
 • توان ورودی گرمایش دستگاه : 1500 وات
 • نوع سیستم گرمایش دستگاه : المنت PTC
 • نوع کارکرد سیستم سرمایش دستگاه : آبی

فن سرمایشی و گرمایشی فلر مدل HC-200

مشخصات دستگاه :
 • توان ورودی سرمایش دستگاه : 110 وات
 • توان ورودی گرمایش دستگاه : 2100 وات
 • نوع سیستم گرمایش دستگاه : المنت PTC
 • نوع کارکرد سیستم سرمایش دستگاه : آبی

فن سرمایشی فلر مدل TF-4010

مشخصات دستگاه :
 • فن ایستاده
 • قدرت دستگاه : 40 وات
 • نوع موتور دستگاه : القایی
 • نوع کنترل دستگاه : کنترل پنل دیجیتال