کتری و قوری 5 لیتر فورته

مشخصات :
 • گنجایش : 5 لیتر
 • دارای قوری چینی
 • دارای شیر کتری بلند
 • کتری با دسته های بلند
 • بدنه از جنس استیل
 • درب بزرگ جهت پُر کردن کتری
   

کتری و قوری 4 لیتر فورته

مشخصات :
 • گنجایش : 4 لیتر
 • دارای قوری چینی
 • دارای شیر کتری بلند
 • کتری با دسته های بلند
 • بدنه از جنس استیل
 • درب بزرگ جهت پُر کردن کتری