نمایش 1–24 از 40 نتیجه

چرخ خیاطی جانتک مدل SPMG27000

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

طول دوخت

4 میلی متر

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SPMG26000

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

طول دوخت

4 میلی متر

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SPFD9500

ابعاد

36 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

طول دوخت

4 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SPD2020

ابعاد

36 × 19 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

طول دوخت

4 میلی متر

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SPD1212

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

طول دوخت

4 میلی متر

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SPD1111

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

طول دوخت

4 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SPD9000

ابعاد

34 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

طول دوخت

4 میلی متر

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SPD8900

ابعاد

34 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

طول دوخت

4 میلی متر

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SPD8800

ابعاد

36 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

طول دوخت

4 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SP11000

ابعاد

36 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

طول دوخت

4 میلی متر

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SP8800

ابعاد

36 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

طول دوخت

4 میلی متر

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SP8700

ابعاد

36 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

طول دوخت

4 میلی متر

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SP8600

ابعاد

36 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

طول دوخت

4 میلی متر

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SP8500

ابعاد

36 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

طول دوخت

4 میلی متر

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SP8400

ابعاد

36 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

طول دوخت

4 میلی متر

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SP7900

ابعاد

36 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

طول دوخت

4 میلی متر

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SP7800

ابعاد

36 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

طول دوخت

4 میلی متر

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SP7700

ابعاد

36 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

طول دوخت

4 میلی متر

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SP7600

ابعاد

36 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

طول دوخت

4 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SP7100

ابعاد

34 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

طول دوخت

4 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SP7000

ابعاد

36 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

طول دوخت

4 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SP2040

ابعاد

36 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

طول دوخت

4 میلی متر

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SP2030

ابعاد

36 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

طول دوخت

4 میلی متر

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

چرخ خیاطی جانتک مدل SP1090

ابعاد

36 × 16 × 27 سانتیمتر

رنگ

سفید

دور موتور

860 دور در دقیقه

جنس بدنه

پلاستیک ABS

جنس بدنه داخلی

آلومینیوم

عرض دوخت

5 میلی متر

طول دوخت

4 میلی متر

سیستم قاب ماکو

نیم دور تمام فلز

نخ سوزن کن

دارد

تنوع دوخت حاشیه

32 مدل

گارانتی

ارسال رایگان , گارانتی سالم بودن و اصالت کالا , 3 ساله طلایی نگین جان و مه

برند و سازنده

جانتک

دسته بندی چرخ خیاطی :

خرید اینترنتی چرخ خیاطی از فروشگاه اینترنتی بازرگانی بیگی با گارانتی اصلی و اصالت کالا برای خریداران گرامی فراهم شده است. خدمات ما شامل شرایط ارسال رایگان، تضمین قیمت و اصالت کالا می باشد. در دسته بندی چرخ خیاطی انواع مختلفی وجود دارد که ابتدا باید انواع مختلف آن را شناخت و سپس بر مبنای نیاز بهترین گزینه را انتخاب کرد. شما در این صفحه هستید و این توضیحات را می‌خوانید تا با توجه به بودجه و نیازتان از بین دستگاههای موجود انتخاب بهتری داشته باشید. این سوال همیشه مطرح میشود که بهترین انتخاب از بین دستگاههای موجود کدام است؟

دسته بندی کلی انواع چرخ خیاطی از نظر کاربرد :

 1. چرخ خیاطی خانگی
 2. چرخ خیاطی صنعتی

در اینجا باید به این موضوع اشاره شود که دستگاههای موجود در فروشگاه ما خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی می باشند. چرخ خیاطی خانگی که از نام آن مشخص است و برای استفاده در خانه و کاراهای خیاطی خانگی و نیمه حرفه‌ای با آن انجام می شود و صنعتی برای استفاده در کارگاهها و کارخانجات تولید پوشاک و … استفاده می شود. چرخ‌های خیاطی صنعتی خود به دسته بندی‌های دیگری تقسیم می شود که هر دستگاه برای کارکرد خاصی طراحی و ساخته شده است. چرخ‌های خیاطی صنعتی برای دوخت پیراهن، دکمه، بند کمر شلوارهای جین، ریشه بندی (سردوزی) و… طراحی و ساخته شده است. این چرخها برای استفاده‌ی طوانی‌تر و دوختهای حرفه‌ای طراحی و ساخته شده‌اند. تفاوت چرخهای صنعتی با خانگی در قطعات و متعلقات دستگاهها نیز مشخص است. موتور، محفظه، شاسی، چرخ دنده‌ها، شاتونها و… از جمله تفاوتهای چرخ خانگی و صنعتی می باشند. دیگر ویژگی چرخ خیاطی صنعتی بزرگتر بودن، سرعت و قدرت بالاتر برای دوختن تعداد زیادی پارچه در زمان کم و با کیفیت بالا از ویژگیها و تفاوتهای چرخ خیاطی خانگی و چرخ خیاطی صنعتی می باشد. چرخ‌های صنعتی خود به دسته بندی های دیگر به دلیل نوع موتور تبدیل می شوند که به اختصار به آنها اشاره می کنیم.

انواع دستگاه بر حسب نوع موتور :

 1. سِرو موتور یا دینام سرخود
 2. دینام بزرگ

چرخ‌های صنعتی دینام سرخود مزایای بیشتری نسبت به دینام بزرگ دارند. دینام سرخود مصرف برق کمتری نسبت به دینام بزرگ دارد. این نوع از چرخهای خیاطی صنعتی لرزش کمتری نسبت به دینام بزرگ دارند و حتی میتوان از آنها در آپارتمان نیز استفاده کرد. از چرخهای خیاطی دینام بزرگ به دلیل صدا و لرزش زیاد فقط میتوان در کارگاهها و … استفاده کرد. این نوع چرخ خیاطی حتی در زمانی که استفاده نمی شوند در حال کار هستند و صدای زیادی نیز ایجاد می کنند.

انواع چرخ خیاطی بر حسب طراحی بازو :

 1. صنعتی بدون بازو
 2. صنعتی بازو مسطح
 3. خیاطی صنعتی بازو سیلندری
 4. صنعتی بازو یا پایه بلند

انواع چرخهای خیاطی خانگی :

در اینجا به اختصار به انواع مختلف چرخهای خیاطی خانگی اشاره می کنیم. این چرخها مناسب مصرف در خانه و کارهای خیاطی سبک هستند و از آنها نمی توان در خیاطی سنگین استفاده کرد. از این نوع چرخ خیاطی برای دوختن انواع پارچه و طرحها میتوان استفاده کرد و کاملاً جوابگو است اما نمیتوان از آنها انتظار بازدهی صنعتی را داشت. چرخهای خیاطی خانگی و یا غیر حرفه‌ای از سرعت بالایی برخوردار نیستند.

 1. دستی
 2. برقی
 3. سردوز
 4. کامپیوتری

در فروشگاه ما انواع چرخ خیاطی قرار داده شده و میشود و به مرور لیست این دستگاهها به روزرسانی می گردد. شما می توانید از طریق سایت فروشگاه اینترنتی بازرگانی بیگی دستگاهی را که انتخاب کرده‌اید بصورت آنلاین سفارش دهید. برای اطمینان خاطر شما از خرید امن باید به این ویژگی محصولات در فروشگاه ما اشاره شود که تمامی دستگاهها دارای تضمین اصالت کالا و گارانتی معتبر می باشند. از دیگر خدمات ما ارسال سفارشها بصورت رایگان می باشد. برای اطلاع دقیقتر از این موضوع به صفحه‌ی قوانین و مقررات مراجعه فرمایید.