قابلمه 50 درب معمولی گرانیتی کاج تفلون

1,275,000 تومان
مشخصات :
 • سایز : 50 سانتیمتر
 • پوشش بدنه : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه 46 درب معمولی گرانیتی کاج تفلون

1,105,000 تومان
مشخصات :
 • سایز : 46 سانتیمتر
 • پوشش بدنه : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه 42 درب معمولی گرانیتی کاج تفلون

919,000 تومان
مشخصات :
 • سایز : 42 سانتیمتر
 • پوشش بدنه : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه 40 گرانیت درب پیرکس فورته

865,000 تومان
مشخصات محصول :
 • قابلمه گرانیت
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پوشش داخلی : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه سایز 32 کاندید مدل اُوشن

860,000 تومان
مشخصات :
 • سایز : 32 سانتیمتر
 • جنس پوشش کف : گرانیت

قابلمه سایز 32 کاندید مدل پروانه

800,000 تومان
مشخصات :
 • سایز 32 سانتیمتر
 • جنس پوشش کف : گرانیت

قابلمه 32 گرانیت درب پیرکس فورته

785,000 تومان
مشخصات محصول :
 • قابلمه گرانیت
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پوشش داخلی : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه 37 درب معمولی گرانیتی کاج تفلون

769,000 تومان
مشخصات :
 • سایز : 37 سانتیمتر
 • پوشش بدنه : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه 36 گرانیت درب پیرکس فورته

765,000 تومان
مشخصات محصول :
 • قابلمه گرانیت
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پوشش داخلی : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه سایز 28 کاندید مدل اُوشن

680,000 تومان
مشخصات :
 • سایز : 28 سانتیمتر
 • جنس پوشش کف : گرانیت
   

قابلمه 34 درب پیرکس گرانیتی کاج تفلون

630,000 تومان
مشخصات :
 • سایز : 34 سانتیمتر
 • پوشش بدنه : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه 28 گرانیت درب پیرکس فورته

585,000 تومان
مشخصات محصول :
 • قابلمه گرانیت
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پوشش داخلی : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه سایز 28 کاندید مدل پروانه

570,000 تومان
مشخصات :
 • سایز 28 سانتیمتر
 • جنس پوشش کف : گرانیت

قابلمه سایز 24 کاندید مدل اُوشن

550,000 تومان
مشخصات :
 • سایز : 24 سانتیمتر
 • جنس پوشش کف : گرانیت

قابلمه 30 درب پیرکس گرانیتی کاج تفلون

485,000 تومان
مشخصات :
 • سایز : 30 سانتیمتر
 • پوشش بدنه : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه 24 گرانیت درب پیرکس فورته

480,000 تومان
مشخصات محصول :
 • قابلمه گرانیت
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پوشش داخلی : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض