قابلمه 50 درب معمولی گرانیتی کاج تفلون

940,000 تومان
مشخصات :
 • سایز : 50 سانتیمتر
 • پوشش بدنه : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه 50 تفلون درب معمولی کاج تفلون

930,000 تومان
مشخصات :
 • سایز : 50 سانتیمتر
 • پوشش بدنه : تفلون
 • دارای ضمانت تعویض
 

قابلمه 40 گرانیت درب پیرکس فورته

865,000 تومان
مشخصات محصول :
 • قابلمه گرانیت
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پوشش داخلی : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه 46 تفلون درب معمولی کاج تفلون

780,000 تومان
مشخصات :
 • سایز : 46 سانتیمتر
 • پوشش بدنه : تفلون
 • دارای ضمانت تعویض
 

قابلمه 46 درب معمولی گرانیتی کاج تفلون

767,000 تومان
مشخصات :
 • سایز : 46 سانتیمتر
 • پوشش بدنه : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه 36 گرانیت درب پیرکس فورته

775,000 تومان 765,000 تومان
مشخصات محصول :
 • قابلمه گرانیت
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پوشش داخلی : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه 42 تفلون درب معمولی کاج تفلون

677,000 تومان
مشخصات :
 • سایز : 42 سانتیمتر
 • پوشش بدنه : تفلون
 • دارای ضمانت تعویض
 

قابلمه 42 درب معمولی گرانیتی کاج تفلون

635,000 تومان
مشخصات :
 • سایز : 42 سانتیمتر
 • پوشش بدنه : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه 32 گرانیت درب پیرکس فورته

595,000 تومان
مشخصات محصول :
 • قابلمه گرانیت
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پوشش داخلی : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه 37 تفلون درب معمولی کاج تفلون

565,000 تومان
مشخصات :
 • سایز : 37 سانتیمتر
 • پوشش بدنه : تفلون
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه 37 درب معمولی گرانیتی کاج تفلون

540,000 تومان
مشخصات :
 • سایز : 37 سانتیمتر
 • پوشش بدنه : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض

قابلمه 28 گرانیت درب پیرکس فورته

485,000 تومان
مشخصات محصول :
 • قابلمه گرانیت
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پوشش داخلی : گرانیت
 • دارای ضمانت تعویض