اتو مو براون مدل ST780

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : دارد
 • قابلیت تنظیم دما در 3 حالت
 • نمایشگر دیجیتال : دارد
 • پوشش صفحات : سرامیک نانوگلاید
 • دارای قابلیت senso care
 • گستره‌ی دما : 120-200 درجه سانتیگراد

اتو مو پاناسونیک مدل EH-HV70

مشخصات دستگاه :
 • قابلیت تنظیم دما
 • فناوری تولید یون : دارد
 • نمایشگر تنظیم دما با چراغ LED
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • پوشش صفحات : سرامیک
 • توان مصرفی : 44 وات با برق 220-240 ولت
 • توان مصرفی : 41 وات با برق 100-120 ولت

اتو مو فیلیپس مدل HP8325

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : دارد
 • نمایشگر دیجیتال : ندارد
 • پوشش صفحات : سرامیک
 • طوول و عرض صفحات بزرگ

اتو مو براون مدل ST730

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : دارد
 • قابلیت تنظیم دما در 15 درجه
 • نمایشگر دیجیتال تنظیم دما
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • پوشش صفحات : سرامیک NanoGlide

اتو مو براون مدل ST570

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : دارد
 • قابلیت تنظیم دما در 3 درجه
 • نمایشگر دیجیتال : نداد
 • پوشش صفحات : سرامیک

فر کننده مو بابیلیس مدل C325E

مشخصات دستگاه :
 • قابلیت تنظیم دما
 • قطر فر کننده : 25 میلیمتر
 • سیستم خاموش کن خودکار : ندارد
 • پوشش صفحات : تیتانیوم
 • مناسب مصرف خانگی

ست حالت دهنده مو بابیلیس مدل MS21E

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : ندارد
 • نمایشگر : ندارد
 • صفحات فلزی
 • قابلیت تنظیم دما : ندارد
 • قابلیت حالت دهنده مو
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد

ست اتو مو بابیلیس مدل ST396E

مشخصات دستگاه :
 • دارای دو عدد اتو مو
 • تولید یون : دارد
 • نمایشگر : دارد
 • قابلیت تنظیم دما
 • قابلیت حالت دهنده مو
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • پوشش صفحات : سرامیک تیتانیوم

حالت دهنده و اتو مو بابیلیس مدل ST283PE

مشخصات دستگاه :
 • دارای دو عدد اتو مو
 • تولید یون : دارد
 • نمایشگر : دارد
 • قابلیت تنظیم دما
 • قابلیت حالت دهنده مو
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • پوشش صفحات : سرامیک

حالت دهنده مو بابیلیس مدل BY-2113

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : ندارد
 • قدرت دستگاه : 30 وات
 • نمایشگر : دارد
 • قابلیت تنظیم دما
 • قابلیت حالت دهنده مو
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • صفحات : آلومینیوم

حالت دهنده مو بابیلیس مدل BAB2469TTE

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : دارد
 • قدرت دستگاه : 95 وات
 • نمایشگر : دارد
 • قابلیت تنظیم دما
 • قابلیت حالت دهنده مو
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • پوشش صفحات : تیتانیوم تورمالین

اتو و فرکننده مو بابیلیس مدل ST100E

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : دارد
 • قدرت دستگاه : 47 وات
 • قابلیت تنظیم دما
 • قابلیت فر کننده و اتو مو
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • پوشش صفحات : سرامیک

اتو و فرکننده مو بابیلیس مدل ST481E

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : دارد
 • قدرت دستگاه : 51 وات
 • قابلیت تنظیم دما
 • قابلیت فر کننده و اتو مو
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • پوشش صفحات : سرامیک

اتو مو و فر کننده بابیلیس ConiSmooth BAB2225TTE

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : ندارد
 • قدرت دستگاه : 60 وات
 • قابلیت تنظیم دما
 • قابلیت فر کننده و اتو مو
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • پوشش صفحات : سرامیک با پوشش تیتانیوم تورمالین
 • کریستال های تورمالین با قابلیت از بین بردن الکتریسیته ساکن موها

اتو مو بابیلیس مدل ST387SDE

مشخصات دستگاه :
 • صفحات متوسط
 • تولید یون : دارد
 • قدرت دستگاه : 45 وات
 • قابلیت تنظیم دما
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • پوشش صفحات : سرامیک دیاموند

اتو مو بابیلیس مدل ST326E

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : ندارد
 • قدرت دستگاه : 49 وات
 • قابلیت تنظیم دما
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • پوشش صفحات : سرامیک دیاموند

اتو مو بابیلیس مدل ST286PE

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : دارد
 • قدرت دستگاه : 45 وات
 • قابلیت تنظیم دما
 • سیستم خاموش کن خودکار : ندارد
 • پوشش صفحات : سرامیک

اتو مو بابیلیس مدل I pro 235 XL-ST389E

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : دارد
 • قدرت دستگاه : 50 وات
 • قابلیت تنظیم دما
 • سیستم خاموش کن خودکار : دارد
 • پوشش صفحات : سرامیک دیاموند

اتو مو بابیلیس مدل BAB2660BKE

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : ندارد
 • قدرت دستگاه : 29 وات
 • قابلیت تنظیم دما
 • سیستم خاموش کن خودکار : ندارد
 • پوشش صفحات : سرامیک

اتو مو بابیلیس مدل BAB2191SEPE

مشخصات دستگاه :
 • تولید یون : ندارد
 • قدرت دستگاه : 63 وات
 • قابلیت تنظیم دما
 • سیستم خاموش کن خودکار : ندارد
 • پوشش صفحات : سرامیک