کارواش کرشر مدل K5 COMPACT

19,800,000 تومان
مشخصات دستگاه :

کارواش کرشر مدل K4 COMPACT

16,300,000 تومان
مشخصات دستگاه :

کارواش کرشر مدل K3 Power Control

13,900,000 تومان
مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1600W
 • فشار خروجی دستگاه : 20-120 بار
 • طول شیلنگ دستگاه : 7 متر
 • بازدهی جریان آب : 380Lt/h
 • شستشوی 25 متر مربع در ساعت
 • وزن دستگاه : 4.4 کیلوگرم بدون متعلقات
 • وزن دستگاه : 6.6 کیلوگرم با متعلقات

کارواش آنووی ریوربری BLUE CLEAN 220

4,900,000 تومان
مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1500W
 • فشار خروجی دستگاه : 120 بار
 • طول شیلنگ دستگاه : 5 متر
 • بازدهی جریان آب : 360Lt/h
 • وزن دستگاه : 7.5 کیلوگرم
 • نوع موتور دستگاه : یونیورسال
 • حداکثر دمای آب ورودی : 50 درجه سانتیگراد

کارواش کرشر مدل K4 Power Control

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1800W
 • فشار خروجی دستگاه : 20-130 بار
 • طول شیلنگ دستگاه : 8 متر
 • بازدهی جریان آب : 420Lt/h
 • شستشوی 30 متر مربع در ساعت
 • وزن دستگاه : 11.5 کیلوگرم بدون متعلقات
 • وزن دستگاه : 14.4 کیلوگرم با متعلقات

کارواش کرشر مدل K3 COMPACT

مشخصات دستگاه :

کارواش میشلن مدل MPX 130 L

مشخصات دستگاه :

کارواش بلک اند دکر مدل PW1600 WSR

مشخصات دستگاه :

کارواش بلک اند دکر مدل PW1600 SL

مشخصات دستگاه :

کارواش بلک اند دکر مدل PW1800 WS

مشخصات دستگاه :

کارواش بلک اند دکر مدل PW1600 WS

مشخصات دستگاه :

کارواش کرشر مدل HD 5/15 C

مشخصات دستگاه :

کارواش بلک اند دکر مدل BXPW1300E-B5

مشخصات دستگاه :

کارواش کرشر مدل K2 UNIVERSAL EDITION

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1400W
 • فشار خروجی دستگاه : 110 بار
 • طول شیلنگ دستگاه : 3 متر
 • بازدهی جریان آب : 360Lt/h
 • وزن دستگاه : 3.8 کیلوگرم بدون متعلقات
 • وزن دستگاه : 5 کیلوگرم با متعلقات
 • نوع موتور دستگاه : یونیورسال
 • شناسه محصول : 2800001157882

کارواش کرشر K7 Premium Full Control Plus Home

مشخصات دستگاه :

کارواش کرشر مدل K5 Premium Smart Control Home

مشخصات دستگاه :

کارواش کرشر مدل K3 Full Control

مشخصات دستگاه :

کارواش کرشر مدل K2 Compact

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1400W
 • فشار خروجی دستگاه : 110 بار
 • طول شیلنگ دستگاه : 4 متر
 • بازدهی جریان آب : 360Lt/h
 • وزن دستگاه بدون متعلقات : 3.7 کیلوگرم
 • وزن دستگاه با متعلقات : 5 کیلوگرم

کارواش کرشر مدل K2 Car

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1400W
 • فشار خروجی دستگاه : 120 بار
 • طول شیلنگ دستگاه : 6 متر
 • بازدهی جریان آب : 360Lt/h
 • وزن دستگاه : 5 کیلوگرم بدون متعلقات
 • وزن دستگاه : 7.3 کیلوگرم با متعلقات

کارواش کرشر مدل K3 Follow Me

مشخصات دستگاه :