نمایش 1–24 از 26 نتیجه

قابلمه 28 گرانیت درب پیرکس فورته

920,000 تومان
سایز (اندازه)

28CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

گرانیت

برند و سازنده

فورته

قابلمه 24 گرانیت درب پیرکس فورته

728,000 تومان
سایز (اندازه)

24CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

گرانیت

برند و سازنده

فورته

قابلمه 20 گرانیت درب پیرکس فورته

570,000 تومان
سایز (اندازه)

20CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

گرانیت

برند و سازنده

فورته

قابلمه 16 گرانیت درب پیرکس فورته

430,000 تومان
سایز (اندازه)

16CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

گرانیت

برند و سازنده

فورته

قابلمه 40 گرانیت درب پیرکس فورته

رنگ

مشکی

سایز (اندازه)

40CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

گرانیت

برند و سازنده

فورته

قابلمه 36 گرانیت درب پیرکس فورته

رنگ

مشکی

سایز (اندازه)

36CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

گرانیت

برند و سازنده

فورته

قابلمه 30 درب پیرکس استیل فورته

رنگ

استیل

سایز (اندازه)

30CM

گروه کالا

استیل

جنس پوشش داخلی

استیل

برند و سازنده

فورته

قابلمه 28 درب پیرکس استیل فورته

رنگ

استیل

سایز (اندازه)

28CM

گروه کالا

استیل

جنس پوشش داخلی

استیل

برند و سازنده

فورته

قابلمه 26 درب پیرکس استیل فورته

رنگ

استیل

سایز (اندازه)

26CM

گروه کالا

استیل

جنس پوشش داخلی

استیل

برند و سازنده

فورته

قابلمه 24 درب پیرکس استیل فورته

رنگ

استیل

سایز (اندازه)

24CM

گروه کالا

استیل

جنس پوشش داخلی

استیل

برند و سازنده

فورته

قابلمه 22 درب پیرکس استیل فورته

رنگ

استیل

سایز (اندازه)

22CM

گروه کالا

استیل

جنس پوشش داخلی

استیل

برند و سازنده

فورته

قابلمه 20 درب پیرکس استیل فورته

رنگ

استیل

سایز (اندازه)

20CM

گروه کالا

استیل

جنس پوشش داخلی

استیل

برند و سازنده

فورته

قابلمه 18 درب پیرکس استیل فورته

رنگ

استیل

سایز (اندازه)

18CM

گروه کالا

استیل

جنس پوشش داخلی

استیل

برند و سازنده

فورته

قابلمه 16 درب پیرکس استیل فورته

رنگ

استیل

سایز (اندازه)

16CM

گروه کالا

استیل

جنس پوشش داخلی

استیل

برند و سازنده

فورته

قابلمه 40 تفلون درب پیرکس فورته

رنگ

مشکی

سایز (اندازه)

40CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

فورته

قابلمه 36 تفلون درب پیرکس فورته

رنگ

مشکی

سایز (اندازه)

36CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

فورته

قابلمه 28 تفلون درب پیرکس فورته

رنگ

مشکی

سایز (اندازه)

28CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

فورته

قابلمه 32 تفلون درب پیرکس فورته

رنگ

مشکی

سایز (اندازه)

32CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

فورته

قابلمه 24 تفلون درب پیرکس فورته

رنگ

مشکی

سایز (اندازه)

24CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

فورته

قابلمه 20 تفلون درب پیرکس فورته

رنگ

مشکی

سایز (اندازه)

20CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

فورته

قابلمه 16 تفلون درب پیرکس فورته

رنگ

مشکی

سایز (اندازه)

16CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

فورته

قابلمه 32 گرانیت درب پیرکس فورته

سایز (اندازه)

32CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

گرانیت

برند و سازنده

فورته

قابلمه 32 سرامیک درب پیرکس فورته

ابعاد 34 × 34 × 18 سانتیمتر
رنگ

مشکی

سایز (اندازه)

32CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

سرامیک

برند و سازنده

فورته

قابلمه 30 سرامیک درب پیرکس فورته

وزن 2.3 کیلوگرم
ابعاد 32 × 32 × 16 سانتیمتر
رنگ

مشکی

سایز (اندازه)

30CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

سرامیک

برند و سازنده

فورته