نمایش دادن همه 15 نتیجه

قابلمه 42 تفلون درب معمولی کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

42CM

گروه کالا

کششی

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

قابلمه 37 تفلون درب معمولی کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

37CM

گروه کالا

کششی

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

قابلمه 34 تفلون درب پیرکس کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

34CM

گروه کالا

کششی

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

قابلمه 30 تفلون درب پیرکس کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

30CM

گروه کالا

کششی

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

قابلمه 28 تفلون درب پیرکس کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

28CM

گروه کالا

کششی

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

قابلمه 26 تفلون درب پیرکس کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

26CM

گروه کالا

کششی

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

قابلمه 24 تفلون درب پیرکس کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

26CM

گروه کالا

کششی

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

قابلمه 22 تفلون درب پیرکس کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

22CM

گروه کالا

کششی

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

قابلمه 20 تفلون درب پیرکس کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

20CM

گروه کالا

کششی

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

قابلمه 18 تفلون درب پیرکس کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

18CM

گروه کالا

کششی

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

قابلمه 16 تفلون درب پیرکس کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

16CM

گروه کالا

کششی

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

قابلمه 28 تفلون درب پیرکس فورته

رنگ

مشکی

سایز (اندازه)

28CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

فورته

قابلمه 24 تفلون درب پیرکس فورته

رنگ

مشکی

سایز (اندازه)

24CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

فورته

قابلمه 20 تفلون درب پیرکس فورته

رنگ

مشکی

سایز (اندازه)

20CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

فورته

قابلمه 16 تفلون درب پیرکس فورته

رنگ

مشکی

سایز (اندازه)

16CM

گروه کالا

دایکاست

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

فورته