نمایش یک نتیجه

تلفن تیپ تل مدل TIP-938

مشخصات دستگاه تلفن :
  • نمایشگر 12 رقمی
  • 12 نوع زنگ قابل تنظیم
  • ثبت 62 تماس دریافتی
  • ثبت 15 تماس خروجی
  • شماره انداز سازگار با دو سیستم FSK و DTMF
  • دارای پنج وقت شرعی و قرآن