نمایش یک نتیجه

تلفن تیپ تل مدل TIP-7730

مشخصات دستگاه :
  • دارای 20 عدد زنگ معمولی
  • ثبت 61 شماره تماس دریافتی
  • ثبت 16 شماره تماس خروجی
  • نمایشگر شماره سازگار با سیستم های DTMF و FSK