نمایش یک نتیجه

تلفن تیپ تل مدل TIP-7670

مشخصات دستگاه :
  • دارای 1 ملودی
  • دارای 16 عدد زنگ معمولی
  • ثبت 61 شماره تماس دریافتی
  • ثبت 20 شماره تماس خروجی