نمایش یک نتیجه

تلفن تیپ تل مدل TIP-6101

مشخصات دستگاه تلفن :
  • دارای 10 حافظه ی مستقیم (یکبار لمسی)
  • دارای 12 حافظه ی غیر مستقیم (دو بار لمسی)
  • دارای 13 گروه موزیک ، 3 آهنگ پُلی فونیک (چند صوتی) و 8 آهنگ زنگ معمولی