نمایش دادن همه 13 نتیجه

تابه 26 تفلون کونیک زنبوری کاج تفلون

رنگ

قرمز, سرمه ای

سایز (اندازه)

26CM

گروه کالا

کششی

تعداد پارچه

1 پارچه

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

تابه 22 تفلون کونیک زنبوری کاج تفلون

رنگ

قرمز, سرمه ای

سایز (اندازه)

22CM

گروه کالا

کششی

تعداد پارچه

1 پارچه

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

تابه 18 تفلون کونیک زنبوری کاج تفلون

رنگ

قرمز, سرمه ای

سایز (اندازه)

18CM

گروه کالا

کششی

تعداد پارچه

1 پارچه

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

تابه 28 تفلون تکدسته بلند کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

28CM

گروه کالا

کششی

تعداد پارچه

1 پارچه

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

تابه 46 تفلون درب معمولی کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

46CM

گروه کالا

کششی

تعداد پارچه

2 پارچه

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

تابه 42 تفلون درب معمولی کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

42CM

گروه کالا

کششی

تعداد پارچه

2 پارچه

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

تابه 37 تفلون درب معمولی کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

37CM

گروه کالا

کششی

تعداد پارچه

2 پارچه

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

تابه 34 تفلون درب پیرکس کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

34CM

گروه کالا

کششی

تعداد پارچه

2 پارچه

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

تابه 30 تفلون درب پیرکس کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

30CM

گروه کالا

کششی

تعداد پارچه

2 پارچه

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

تابه 28 تفلون درب پیرکس کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

28CM

گروه کالا

کششی

تعداد پارچه

2 پارچه

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

تابه 26 تفلون درب پیرکس کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

26CM

گروه کالا

کششی

تعداد پارچه

2 پارچه

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

تابه 24 تفلون درب پیرکس کاج تفلون

رنگ

سربی, نوک مدادی

سایز (اندازه)

24CM

گروه کالا

کششی

تعداد پارچه

2 پارچه

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

کاج تفلون

تابه 32 دو دسته تفلون درب پیرکس فورته

رنگ

مشکی

سایز (اندازه)

32CM

گروه کالا

دایکاست

تعداد پارچه

2 پارچه

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس پوشش داخلی

تفلون

برند و سازنده

فورته