نمایش دادن همه 8 نتیجه

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1922

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1200 وات
 • جنس تیغه : استیل ضد زنگ
 • قطر دهانه ورودی : 80 میلیمتر
 • گنجایش پارچ آبمیوه : 1 لیتر
 • گنجایش تفاله گیر : 2.1 لیتر

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1863

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 700 وات
 • جنس تیغه : استیل ضد زنگ
 • قطر دهانه ورودی : 75 میلیمتر
 • گنجایش مخزن آبمیوه : 800 میلی لیتر
 • گنجایش تفاله گیر : 2 لیتر
 • طول کابل برق : 1 متر

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1832/45

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 500 وات
 • جنس تیغه : استیل ضد زنگ
 • قطر دهانه ورودی : 55 میلیمتر
 • گنجایش پارچ آبمیوه : 0.5 لیتر
 • گنجایش تفاله گیر : 1 لیتر

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1855

مشخصات دستگاه :
 • مدل HR1855/01 : قدرت 700 وات
 • مدل HR1855/70 : قدرت 800 وات
 • جنس تیغه : استیل ضد زنگ
 • قطر دهانه ورودی : 75 میلیمتر
 • گنجایش پارچ آبمیوه : 0.8 لیتر
 • گنجایش تفاله گیر : 1.2 لیتر

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1836

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 500 وات
 • جنس تیغه : استیل ضد زنگ
 • قطر دهانه ورودی : 55 میلیمتر
 • گنجایش مخزن آبمیوه : 0.5 لیتر
 • گنجایش تفاله گیر : 1 لیتر

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1871

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1000 وات
 • جنس تیغه : استیل ضد زنگ
 • قطر دهانه ورودی : 80 میلیمتر
 • گنجایش پارچ آبمیوه : 1.5 لیتر
 • گنجایش تفاله گیر : 1.6 لیتر

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1916

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 900 وات
 • جنس تیغه : استیل ضد زنگ
 • قطر دهانه ورودی : 80 میلیمتر
 • گنجایش پارچ آبمیوه : 1 لیتر
 • گنجایش تفاله گیر : 2.1 لیتر

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1925

مشخصات دستگاه :
 • قدرت دستگاه : 1200 وات
 • دارای آبمرکبات گیر
 • جنس تیغه : استیل ضد زنگ
 • قطر دهانه ورودی : 80 میلیمتر
 • گنجایش پارچ آبمیوه : 1 لیتر
 • گنجایش تفاله گیر : 2.1 لیتر